Gruppe for bidragsytere til norske oversettelser.

Alle kan bidra med oversettelser, men kun godkjente medlemmer vil få sine bidrag godkjent automatisk.

Ellers gjelder regler som for Ubuntu-oversetterne: http://www.ubuntu.no/oversetting

I korte trekk:
[1] Språklege retningslinjer http://i18n.skolelinux.no/retningslinjer.html
[2] Fellesordliste for dataord http://i18n.skulelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html
[3] i18n-no -- Forum for norsk oversettelse av fri programvare https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-no

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Kjetil Birkeland Moe
Created on:
2010-12-10
Languages:
Norwegian Bokmal, Norwegian Nynorsk
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail lp-l10n-no@juju-7df01d-qastaging-launchpad-7
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers